selverce

selverce

1.Deve hamudunun altına konulan keçe ya da çul. 2.Deve hamudunu kolana birleştiren ip. 3.Deve hamudu.


selverce, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'l', 'v', 'e', 'r', 'c', 'e', şeklindedir.
selverce kelimesinin tersten yazılışı ecrevles diziliminde gösterilir.