semikarbazon

semikarbazon İng. semicarbazone

Formülü R2C=NNHCONH2 (burada R bir H atomu olabilir) olan aldehit veya ketonların semikarbazit ile kondensasyon ürünü.


semikarbazon, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'm', 'i', 'k', 'a', 'r', 'b', 'a', 'z', 'o', 'n', şeklindedir.
semikarbazon kelimesinin tersten yazılışı nozabrakimes diziliminde gösterilir.