semizimek

semizimek

Semizleşmek, tavlanmak, semirmek.


semizimek, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'm', 'i', 'z', 'i', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
semizimek kelimesinin tersten yazılışı kemizimes diziliminde gösterilir.