sencer

sencer

Kalkan


Sencer Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Kale, istihkâm. 2. Büyük Selçuklu hükümdarı.


sencer, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'n', 'c', 'e', 'r', şeklindedir.
sencer kelimesinin tersten yazılışı recnes diziliminde gösterilir.