şene

şene

Yaba.


şene için benzer kelimeler


şene, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'e', 'n', 'e', şeklindedir.
şene kelimesinin tersten yazılışı eneş diziliminde gösterilir.