şenger

şenger

Acur.


şenger, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'e', 'n', 'g', 'e', 'r', şeklindedir.
şenger kelimesinin tersten yazılışı regneş diziliminde gösterilir.