seninki

seninki

sf. 1. Senin olan, seninle ilgili olan. 2. zm. tkz. Yanındakinin karısından veya kocasından söz ederken kullanılan söz. 3. zm. alay Yakın çevrede olan bir kimseden söz ederken kullanılan bir söz.


seninki için benzer kelimeler


seninki, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'n', 'i', 'n', 'k', 'i', şeklindedir.
seninki kelimesinin tersten yazılışı iknines diziliminde gösterilir.