seratobranşiyal

seratobranşiyal İng. ceratobranchial

(Yun. keras: boynuz; brangchia: solungaç) Keski solungaçlılarda (Elasmobranchii) solungaç yaylarında bulunan iskelet elemanı.


seratobranşiyal, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'a', 't', 'o', 'b', 'r', 'a', 'n', 'ş', 'i', 'y', 'a', 'l', şeklindedir.
seratobranşiyal kelimesinin tersten yazılışı layişnarbotares diziliminde gösterilir.