seratodus

seratodus İng. ceratodus

Akciğerli balıklar (Dipnoi) takımının, boynuz dişligiller (Ceratodidae) familyasından, Mezozoik Devri'nde yaşamış ve soyu tükenmiş bir balık türü.


seratodus İng. ceratodus

(Ceratodus), Akciğerli-balıklar (Dipnoi) takımının boynuz-dişligiller (Ceratodidae) familyasından bir balık türü. Mezozoik devrinde yaşamış ve soyu tükenmiştir.


Seratodus Lat. Ceratodus

Akciğerli balıklardan, boynuz dişligiller (Ceratodidae) familyasından, Mezozoik Devri’nde yaşamış ve soyu tükenmiş bir balık cinsi.


seratodus, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'a', 't', 'o', 'd', 'u', 's', şeklindedir.
seratodus kelimesinin tersten yazılışı sudotares diziliminde gösterilir.