seratohiyal

seratohiyal İng. ceratohyal

(Yun. keras: boynuz; hyoeides: Y şeklinde) Keski solungaçlılarda (Elasmobranchii) hiyoit yayında bulunan iskelet elemanı.


seratohiyal İng. ceratohyal

Keski solungaçlılarda (Elasmobranchii) hiyoit yayında bulunan iskelet elemanı.


seratohiyal, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'a', 't', 'o', 'h', 'i', 'y', 'a', 'l', şeklindedir.
seratohiyal kelimesinin tersten yazılışı layihotares diziliminde gösterilir.