seratotrişya

seratotrişya İng. ceratotrichia

Keski solungaçlılarda (Elasmobranchii) yüzgeçler arasında tabakalar yapan ve yüzgeçleri destekleyen kollagenden yapılmış ince çubuklar.


seratotrişya, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'a', 't', 'o', 't', 'r', 'i', 'ş', 'y', 'a', şeklindedir.
seratotrişya kelimesinin tersten yazılışı ayşirtotares diziliminde gösterilir.