seray

seray

Hükümet binası.


seray

< Far. saray: saray; hükümet konağı


Seray Köken: Far.+T.

Cinsiyet: Kız Ay gibi güzel olanların başı, önde geleni.


seray, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'a', 'y', şeklindedir.
seray kelimesinin tersten yazılışı yares diziliminde gösterilir.