serbest bölge

serbest bölge

a. ekon. Bir ülkenin gümrük sınırları dışında konuşlandırılan ve ticaret rejimi açısından kısmen veya tamamen gümrük mevzuatı dışındaki düzenlemelere tabi olan, uluslararası liman veya havaalanına yakın yerlerde kurulan bölge, açık bölge, serbest mıntıka.


serbest bölge İng. free zone, free port, customs free zone, customs free airport, tax-free zone, tax-free trade zone, special economic zone, foreign trade zone, free economic zone

Dışsatıma yönelik yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi gereksimini daha düşük maliyetle ve düzenli bir biçimde sağlamak, dış finansman ve ticaret olanaklarından daha fazla yararlanmak amacıyla dış ticaret, vergi, üretim ve ticari etkinlikler konularında önemli bağışıkların tanındığı ve teşviklerin verildiği, ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük sınırı dışında kalan yerler. krş. serbest ticaret bölgesi 2, serbest üretim bölgesi


serbest bölge için benzer kelimeler


serbest bölge, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'b', 'e', 's', 't', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'g', 'e', şeklindedir.
serbest bölge kelimesinin tersten yazılışı eglöb tsebres diziliminde gösterilir.