serbest dolaşımdaki eşya

serbest dolaşımdaki eşya İng. good in free circulation

Bir ülkenin taraf olduğu uluslararası anlaşmalardaki hükümler saklı kalmak koşuluyla, gümrük bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın o ülke kökenli sayılan eşya.


serbest dolaşımdaki eşya için benzer kelimeler


serbest dolaşımdaki eşya, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'b', 'e', 's', 't', ' ', 'd', 'o', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'm', 'd', 'a', 'k', 'i', ' ', 'e', 'ş', 'y', 'a', şeklindedir.
serbest dolaşımdaki eşya kelimesinin tersten yazılışı ayşe ikadmışalod tsebres diziliminde gösterilir.