serbest döviz

serbest döviz

bk. çevrilgen para


serbest döviz için benzer kelimeler


serbest döviz, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'b', 'e', 's', 't', ' ', 'd', 'ö', 'v', 'i', 'z', şeklindedir.
serbest döviz kelimesinin tersten yazılışı zivöd tsebres diziliminde gösterilir.