serbest liman

serbest liman İng. free port

Limanla bağlantısı olan serbest bölge.


serbest liman için benzer kelimeler


serbest liman, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'b', 'e', 's', 't', ' ', 'l', 'i', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
serbest liman kelimesinin tersten yazılışı namil tsebres diziliminde gösterilir.