serbest nazım

serbest nazım

a. ed. Ölçü, uyak gibi klasik ve bağlayıcı kuralları bir kenara iten şiir tarzı.


serbest nazım için benzer kelimeler


serbest nazım, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'b', 'e', 's', 't', ' ', 'n', 'a', 'z', 'ı', 'm', şeklindedir.
serbest nazım kelimesinin tersten yazılışı mızan tsebres diziliminde gösterilir.