serbest olmayan tüketici

serbest olmayan tüketici İng. non-free consumer

Serbest tüketici dışında kalan, mal veya hizmet alımını bölgesinde bulunan perakende satış lisansı sahibi dağıtıcı veya perakende satış şirketlerinden yapabilen gerçek veya tüzel kişi.


serbest olmayan tüketici için benzer kelimeler


serbest olmayan tüketici, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'b', 'e', 's', 't', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'y', 'a', 'n', ' ', 't', 'ü', 'k', 'e', 't', 'i', 'c', 'i', şeklindedir.
serbest olmayan tüketici kelimesinin tersten yazılışı iciteküt nayamlo tsebres diziliminde gösterilir.