serbestlik

serbestlik, -ği

a. 1. Serbest olma durumu: “Ben, artık bütün hareket serbestliğimi kaybedip kendimi bürokrasi denilen mengenenin paslı silindirine kaptırmıştım.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. ekon. İthalatı serbest bırakma, ithalata konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma, liberalizm, liberasyon.


serbestlik İng. slack

serbestlik için benzer kelimeler


serbestlik, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'b', 'e', 's', 't', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
serbestlik kelimesinin tersten yazılışı kiltsebres diziliminde gösterilir.