şeref sözü

şeref sözü

a. Namus sözü: “Vatan için, hürriyet için birbirine verdikleri şeref sözünü tutacaklar, gerekirse bu uğurda silahlarını da kullanacaklar.” -E. C. Güney.


şeref sözü için benzer kelimeler


şeref sözü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'e', 'r', 'e', 'f', ' ', 's', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
şeref sözü kelimesinin tersten yazılışı üzös fereş diziliminde gösterilir.