serim

serim

a. 1. Serme işi. 2. ed. Oyun, roman, hikâye, masal vb. anlatı türlerinde kişilerin ve çevrenin tanıtıldığı, konunun, olayın anlatılmaya başlandığı bölüm.


serim Fr. Exhibition, exposition
serim İng. exposition

Oyunun öyküsünü anlaşılabilir kılmak için verilen ek bilgi. Seyircilere, kişiler, çevre, daha önceki olaylar üzerine verilen bilgiler.


serim İng. exposition

Oyunun başlangıç bölümü. Seyircilere kişilerin durumlarını, oyunun anlaşılması için geçmişteki olayları sahnedeki olay içine kaynaşmış olarak veren önemli bölüm.


Serim Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Serme işi. 2. Sabırlı. 3. Genellikle öykülerde başlangıç bölümüne verilen ad.


serim için benzer kelimeler


serim, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
serim kelimesinin tersten yazılışı mires diziliminde gösterilir.