serinmek

serinmek

Kendisi için sermek, yaymak.


serinmek

Sabırla beklemek.


serinmek

Serilmek, yüzü koyun yatmak.


serinmek, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'i', 'n', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
serinmek kelimesinin tersten yazılışı kemnires diziliminde gösterilir.