şerit zımpara makinesi

şerit zımpara makinesi

bk. bant zımpara makinesi.


şerit zımpara makinesi için benzer kelimeler


şerit zımpara makinesi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'e', 'r', 'i', 't', ' ', 'z', 'ı', 'm', 'p', 'a', 'r', 'a', ' ', 'm', 'a', 'k', 'i', 'n', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
şerit zımpara makinesi kelimesinin tersten yazılışı isenikam arapmız tireş diziliminde gösterilir.