serpilmiş töz

serpilmiş töz İng. disseminated ore

serpilmiş töz için benzer kelimeler


serpilmiş töz, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'p', 'i', 'l', 'm', 'i', 'ş', ' ', 't', 'ö', 'z', şeklindedir.
serpilmiş töz kelimesinin tersten yazılışı zöt şimlipres diziliminde gösterilir.