Servar süreci

Servar süreci İng. servarizing process

Çelik yüzeyleri, önce kadmiyum, sonra alüminyumla örtme işlemlerinden oluşan özel bir sıcak daldırmalı süreç.


Servar süreci için benzer kelimeler


Servar süreci, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, S harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'S', 'e', 'r', 'v', 'a', 'r', ' ', 's', 'ü', 'r', 'e', 'c', 'i', şeklindedir.
Servar süreci kelimesinin tersten yazılışı icerüs ravreS diziliminde gösterilir.