serviks hipertrofisi

serviks hipertrofisi İng. cervical hypertrophy

Döl yatağının vajinaya açıldığı serviksin, doğuştan normal uzunluğunun ve kalınlığının 2-3 katına ulaşması. Düvelerde görülür ve spermanın döl yatağına geçmesini ve döl yatağı salgısının dışarı akmasını engeller.


serviks hipertrofisi için benzer kelimeler


serviks hipertrofisi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'v', 'i', 'k', 's', ' ', 'h', 'i', 'p', 'e', 'r', 't', 'r', 'o', 'f', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
serviks hipertrofisi kelimesinin tersten yazılışı isifortrepih skivres diziliminde gösterilir.