serviks uteri

serviks uteri Lat. cervix uteri

Döl yatağı boynu.


serviks uteri için benzer kelimeler


serviks uteri, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'v', 'i', 'k', 's', ' ', 'u', 't', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
serviks uteri kelimesinin tersten yazılışı iretu skivres diziliminde gösterilir.