ses seleñ, (ses sem)

ses seleñ, (ses sem)

Ses sada.


ses seleñ, (ses sem) için benzer kelimeler


ses seleñ, (ses sem), 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 's', ' ', 's', 'e', 'l', 'e', 'ñ', ',', ' ', '(', 's', 'e', 's', ' ', 's', 'e', 'm', ')', şeklindedir.
ses seleñ, (ses sem) kelimesinin tersten yazılışı )mes ses( ,ñeles ses diziliminde gösterilir.