sesi kes!

sesi kes! İng. cut sound!, take out sound!

Sinema/TV. Sesin kesilmesi için verilen komut.


sesi kes! için benzer kelimeler


sesi kes!, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ! harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 's', 'i', ' ', 'k', 'e', 's', '!', şeklindedir.
sesi kes! kelimesinin tersten yazılışı !sek ises diziliminde gösterilir.