sevkiyat

sevkiyat Ar. sev®iyy¥t

a. (sevkiya:tı) Silahlı kuvvetlerde, personel, silah, araç, yiyecek vb. ikmal maddelerinin, stratejik ve taktik amaçlarla bir yerden başka bir yere gönderilmesi.


sevkiyat, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'v', 'k', 'i', 'y', 'a', 't', şeklindedir.
sevkiyat kelimesinin tersten yazılışı tayikves diziliminde gösterilir.