şıbkın

şıbkın

Fırtınayla yağan sert yağmur.


şıbkın, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'ı', 'b', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
şıbkın kelimesinin tersten yazılışı nıkbış diziliminde gösterilir.