sıcak daldırmalı galvanizleme

sıcak daldırmalı galvanizleme İng. hot dip galvanizing

Demir ve çelik yüzeyleri, erimiş çinko içine daldırarak yapılan galvanizleme işlemi.


sıcak daldırmalı galvanizleme için benzer kelimeler


sıcak daldırmalı galvanizleme, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ı', 'c', 'a', 'k', ' ', 'd', 'a', 'l', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'g', 'a', 'l', 'v', 'a', 'n', 'i', 'z', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
sıcak daldırmalı galvanizleme kelimesinin tersten yazılışı emelzinavlag ılamrıdlad kacıs diziliminde gösterilir.