sığamak

sığamak

Sıvamak, kıvırmak (etek, kol, paça vb. için).


sığamak

Okşamak.


sığamak

Yeni gelişmeye başlayan fidanların serpilmesi için alt sürgünlerini budamak.


sığamak

Yapıştırmak.


sığamak

Sıvamak, okşamak, dal sıvamak


sığamak

Sığamak; okşamak. || dalını sığamak: sırtını okşamak; sıvazlamak


sığamak

Sıvazlayarak yumuşak bir nesnenin içini boşaltmak veya boşluk kalmayacak şekilde yerleştirmek


sığamak

1. Sıvamak. 2. Okşamak. 3. Meshetmek.


sığamak için benzer kelimeler


sığamak, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ı', 'ğ', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
sığamak kelimesinin tersten yazılışı kamağıs diziliminde gösterilir.