şıh

şıh

(< Ar. şeyh) şeyh


şıh

< Fr. chic: şık


şıh için benzer kelimeler


şıh, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'ı', 'h', şeklindedir.
şıh kelimesinin tersten yazılışı hış diziliminde gösterilir.