sıhhi tesisat

sıhhi tesisat

a. Yapılarda temiz ve atık su veya ısınma ile ilgili donanım.


sıhhi tesisat için benzer kelimeler


sıhhi tesisat, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ı', 'h', 'h', 'i', ' ', 't', 'e', 's', 'i', 's', 'a', 't', şeklindedir.
sıhhi tesisat kelimesinin tersten yazılışı tasiset ihhıs diziliminde gösterilir.