şikşak

şikşak

Kapı tokmağı.


şikşak, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'i', 'k', 'ş', 'a', 'k', şeklindedir.
şikşak kelimesinin tersten yazılışı kaşkiş diziliminde gösterilir.