sili

sili

(I) a. Kilim, yünden dokunmuş yaygı.

II) sf. 1. Arı, temiz. 2. mec. İffetli.


sili

1.İyi dokunmuş halı. 2.Kilim, yünden dokunmuş yaygı.


sili

Uzun entari.


sili

Yünden dokunmuş kalın, renkli kilim.


Sili Köken: T.

Cinsiyet: Kız 1. Temiz, pak.2. İffetli, erdemli.


sili için benzer kelimeler


sili, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'l', 'i', şeklindedir.
sili kelimesinin tersten yazılışı ilis diziliminde gösterilir.