şimiotaksi

şimiotaksi Fr. chimiotaxie

a. biy. Kimya göçümü.


şimiotaksi

bk. kimyagüçümü.


şimiotaksi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'i', 'm', 'i', 'o', 't', 'a', 'k', 's', 'i', şeklindedir.
şimiotaksi kelimesinin tersten yazılışı iskatoimiş diziliminde gösterilir.