sin

sin

(I) a. esk. Ölü gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, makber: “Sana ibret gerek ise / Gel göresin bu sinleri” -Yunus Emre.


sin, -nni Ar. sinn

(II) a. esk. Yaş (I): “Hoş uyanık da olsam biz sindekileri artık erkekten saymazlar ya.” -H. Taner.


sin Fr. Sinus
sin

Ölü gömülen yer, kabir.


sin

Etek, etek ucu : Sinlerini topla.


sin

1.Bir çeşit sarı üzüm kurusu. 2.Biraz kurutulmuş meyve. 3.Dut.


sin

Saklambaç oyunu.


sin

Mezar.


sin

Neden (sebep sözcüğüyle birlikte kullanılır): Sinim sebebim sen oldun.


sin

1. Ölüm. 2. Kahır, acı. Ya verilmezse o, ona bi sin olur


sin

Mezar, kabir. Sinime sövmeyen


sin Dgr. Yun. syn: ile

1. Yunanca ile anlamına gelen ön ek. 2. Nükleosit konformasyonu yani nükleik asitte baz biriminin şekerin etrafında C-N glikozit bağını eksen olarak kullanarak dönmesi olayı. Polinükleotitlerde bazların kütle hâlinde şeker fosfat iskeleti etrafında dönmesi. 3. Birbirine sıkı sıkıya bağlı bulunan iki radikalin zıt pozisyonu.


sin Dgr. anat. syn

anat. Beraber, bitişik.


sin (I)

Mezar, kabir, merkat.


sin (II)

Sen.


sin (III)

bk. sinci.


sin için benzer kelimeler


sin, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'n', şeklindedir.
sin kelimesinin tersten yazılışı nis diziliminde gösterilir.