sinameki

sinameki Ar. sen¥ + mekk³

a. (sina:meki) 1. bit. b. Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia). 2. bit. b. Bu bitkinin meyvesi. 3. Bu bitkinin bazı türlerinden elde edilen, hekimlikte ishal yapıcı olarak kullanılan madde. 4. mec. Mızmız, sevimsiz, başkalarıyla ilişki kurmayan kimse.


sinameki İng. Indian senna

Baklagiller (Leguminosae) familyasından, 60-100 cm kadar boylanabilen, ana vatanı Arabistan ve Somali olan, yaprakları ve meyveleri eczacılıkta müshil yapımında kullanılan çok yıllık, çalımsı bir bitki.


sinameki için benzer kelimeler


sinameki, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'n', 'a', 'm', 'e', 'k', 'i', şeklindedir.
sinameki kelimesinin tersten yazılışı ikemanis diziliminde gösterilir.