sinema yazınlığı

sinema yazınlığı İng. film literature

Sinema 1. Sinema konusunda yayımlanmış kitap ve süreli yayınların tümü. 2. (Dar anlamda) Oyunluk, film öyküsü, sinema romanı gibi yayınlar.


sinema yazınlığı için benzer kelimeler


sinema yazınlığı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'n', 'e', 'm', 'a', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'n', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
sinema yazınlığı kelimesinin tersten yazılışı ığılnızay amenis diziliminde gösterilir.