singir

singir

Uçları düzgün kesilmiş (Kütük, kiriş, direk vb.).


singir

< ET siñir: sinir; elastiki; lastik


singir

Kas, sinir


siñgir

Toplu vücuttaki et boğumları.


singir için benzer kelimeler


singir, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'n', 'g', 'i', 'r', şeklindedir.
singir kelimesinin tersten yazılışı rignis diziliminde gösterilir.