sintigrafi

sintigrafi Fr. scintigraphie

a. tıp Gama ışınları yayan radyoaktif bir izotopun organizma içindeki yolunu izlemek temeline dayanan teşhis yöntemi.


sintigrafi İng. scintigraphy

Radyoizotop görüntüleme.


sintigrafi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'n', 't', 'i', 'g', 'r', 'a', 'f', 'i', şeklindedir.
sintigrafi kelimesinin tersten yazılışı ifargitnis diziliminde gösterilir.