sinus aorta

sinus aorta İng. sinus aortae

anat. Valvulae semilunares kesiminde aorta duvarının yaptığı genişleme.


sinus aorta için benzer kelimeler


sinus aorta, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'n', 'u', 's', ' ', 'a', 'o', 'r', 't', 'a', şeklindedir.
sinus aorta kelimesinin tersten yazılışı atroa sunis diziliminde gösterilir.