sinus infraorbitalis

sinus infraorbitalis İng. sinus infraorbitalis

anat. 1. Kuşlarda her bir burun boşluğunun yanında görülen, burun boşluğu ve concha dorsalis ile olan olan genişçe hava boşlukları. 2. Koyunun fossa lacrimalis externa’sı içindeki deri çukurluğu.


sinus infraorbitalis için benzer kelimeler


sinus infraorbitalis, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'n', 'u', 's', ' ', 'i', 'n', 'f', 'r', 'a', 'o', 'r', 'b', 'i', 't', 'a', 'l', 'i', 's', şeklindedir.
sinus infraorbitalis kelimesinin tersten yazılışı silatibroarfni sunis diziliminde gösterilir.