sinus tarsi

sinus tarsi Dgr. anat. sinus tarsi

anat. Atta ve köpekte sulcus tali ile sulcus calcanei arasında oluşan boşluk.


sinus tarsi için benzer kelimeler


sinus tarsi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'n', 'u', 's', ' ', 't', 'a', 'r', 's', 'i', şeklindedir.
sinus tarsi kelimesinin tersten yazılışı israt sunis diziliminde gösterilir.