şıpırdaklı küpe

şıpırdaklı küpe

İçinde kırklık gümüş ya da altın para bulunan küpe.


şıpırdaklı küpe için benzer kelimeler


şıpırdaklı küpe, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'ı', 'p', 'ı', 'r', 'd', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'ü', 'p', 'e', şeklindedir.
şıpırdaklı küpe kelimesinin tersten yazılışı epük ılkadrıpış diziliminde gösterilir.