şıpırdımsu

şıpırdımsu

Derinliği bir karışı geçmeyen gölcük.


şıpırdımsu, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'ı', 'p', 'ı', 'r', 'd', 'ı', 'm', 's', 'u', şeklindedir.
şıpırdımsu kelimesinin tersten yazılışı usmıdrıpış diziliminde gösterilir.