sıracalama.

sıracalama. İng. ranking

Nesneleri ya da ölçüm konularını öncelik sırasına göre değerlendirerek bir basamaklar düzeni içinde sıralama.


sıracalama., 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, . harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ı', 'r', 'a', 'c', 'a', 'l', 'a', 'm', 'a', '.', şeklindedir.
sıracalama. kelimesinin tersten yazılışı .amalacarıs diziliminde gösterilir.