sıradan erişim

sıradan erişim İng. sequential access

Düzenlenmiş bir öğeler kümesindeki öğelerin, birincisi okunduktan sonra ikincisinin, sonra üçüncüsünün ve benzer biçimde sırayla ötekilerin okunduğu erişim biçimi, bk. doğrudan erişim.


sıradan erişim için benzer kelimeler


sıradan erişim, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ı', 'r', 'a', 'd', 'a', 'n', ' ', 'e', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
sıradan erişim kelimesinin tersten yazılışı mişire nadarıs diziliminde gösterilir.